Terug

Ouverture (8)

EVA OUDE ELFERINK − 21/09/12, 00:00

Martijn Engelbregt (40) is een hybride kunstenaar die zijn licht op allerlei maatschappelijke onderwerpen laat schijnen: van de Tweede Kamer tot telemarketeers. Hij verwierf in 2003 landelijke bekendheid met zijn ‘Illegalenformulier’: een officieel ogend formulier waarin ruim 200 duizend Amsterdammers werden gepolst of zij illegalen wilden aangeven. Bedoeld om het illegalenvraagstuk op de politieke agenda te krijgen, leidde dit project tot de nodige ophef, ook over de grens. Een onduidelijke scheiding tussen kunst en realiteit is kenmerkend voor zijn werk. Zelf noemt Engelbregt zich een ‘proceskunstenaar’ die met eenvoudige middelen (het ontwerpen van formulieren, enquêtes en ondernemingen), bureaucratische structuren wil blootleggen. ‘Ik maak over het algemeen geen werk dat in een museum kan hangen, dus voor mij is dit wel betekenisvol. Voor het eerst een Engelbregt aan de muur van het Stedelijk. Van jongs af aan kwam ik er graag, ik voelde me al die tijd dat het gesloten is geweest een beetje geamputeerd.’