NEW WORLD SUMMIT – Leiden 

zaterdag 29 dec. 2012 – De Waag Leiden

In de eerste editie van de New World Summit in Berlijn op 4 en 5 mei 2012 spraken vier politieke vertegenwoordigers van organisaties op de lijsten, en drie advocaten, namens organisaties die het niet lukte om zelf aanwezig te zijn. Met een dagelijks publiek van 180 aanwezigen was een sterke ‘ring’ aanwezig rondom de conferentie. In de architectuur van het alternatieve parlement had het publiek daarmee een kernfunctie, als zijnde de ‘muur’ die de sprekers zowel beschermde als hun podium bekrachtigde. Dit verschafte een grootte mate van ‘politieke intimiteit’, een ruimte die werd gecreëerd en gedragen door het aanwezige publiek. De rol van architectuur dient in de New World Summit dan ook om de relatie tussen aanwezigen en sprekers te verdiepen en te versterken.

In de New World Summit Leiden ligt de nadruk op de politieke, economische en ideologische belangen rondom deze zogeheten ‘terreurlijsten’. Keynote spreker is een grondlegger van een van de organisaties op de terreurlijst, waarop een advocaat, een openbaar aanklager, een rechter, een politicus en een onafhankelijke adviseur op het gebied van terreurwetgeving reageren en in debat treden.

New World Summit Leiden streeft naar nieuwe ruimten, een nieuwe politieke sfeer, waar de betekenis van egalitaire politiek wordt verkend. Staand op dezelfde vloer en gezeten achter een en hetzelfde katheder wordt een poging gedaan af  te rekenen met de hiërarchie tussen publiek en spreker. De openingsspreker is Professor Jose Maria Sison, medeoprichter  van de Communistische Partij van de Filippijnen en haar gewapende tak, de New People’s Army. Beide organisaties zijn opgenomen op een veelheid van internationale terreurlijsten. Sison leeft in ballingsschap in Nederland sinds de jaren ’80 als resultaat van zijn vlucht van het Marcos regime. Hier verkeert hij

echter in een juridisch niemandsland: hij mag niet werken, geen beroep doen op sociale voorzieningen en heeft te maken met een permanent reisverbod. Na een openingslezing van Sison, waarin hij de geschiedenis en uitgangspunten van zijn organisatie zal introduceren en zijn confrontaties met internationale terreurwetgeving zal bespreken, zullen een aantal sprekers gevraagd worden te  reageren op zijn voordracht. Allereerst een advocaat, dan een openbaar aanklager, dan een rechter, dan een politicus, dan onafhankelijk onderzoeker/adviseur. Zo gaan we, laag voor laag, de verschillende verantwoordelijkheden af van de mensen die een kritische

of juist ondersteunende rol innemen met betrekking tot terreurwetgeving. Naast Prof. Sison en diens advocaat hebben oud-­‐rechter Willem van Bennekom en hoogleraar en onafhankelijk adviseur  op het gebied van (counter)terrorisme Beatrice de Graaf zich reeds gecommitteerd aan dit project.  www.newworldsummit.eu. Klik hier voor het programmaboekje.

NEW WORLD SUMMIT – Berlin
(Berlin DE, 7th Berlin Biennial: Forget Fear, 2012; Berlin DE, Sophiensaele, 2012)

De New World Summit is een alternatief parlement voor politieke en juridische vertegenwoordigers die zijn opgenomen op zogeheten internationale ‘terreurlijsten’. Deze organisaties worden internationaal als staatsgevaarlijk beschouwd. In de Europese Unie wordt deze lijst opgesteld door een geheime commissie, het zogeheten ‘Clearing House’: het toevoegen en verwijderen vindt in het geheim plaats door een comité dat doorgaans halfjaarlijks bijeenkomt zonder openbaar verslag uit te brengen (bron: Adding Hezbollah to the EU Terrorist List – Hearing before the Subcommittee on Europe of the Committee on Foreign Affairs House of Representatives, 20 juni 2007). De gevolgen voor deze organisaties en mensen die met hen in contact staan, bestaan onder meer uit een blokkade van bankrekeningen en een reisverbod. De New World Summit probeert door artistieke middelen een ruimte voor radicale diplomatie te creëren, een democratisch supplement voor een politiek systeem dat zich niet bereid toont consequent te handelen naar de democratische belofte. Een belofte waarin democratie zich toont als een universele beweging die strijd voor een niet-exclusieve politieke ruimte, waar elke stem hoorbaar, zichtbaar en voelbaar kan zijn.

Download hier het pamflet ‘Kunst ter verdediging van de democratie’
Download hier de sprekerslijst van de New World Summit in Berlijn

New World Summit is a project by: Jonas Staal // Commissioned by: 7th Berlin Biennale Artur Żmijewski and Joanna Warsza // Production and research: Younes Bouadi // Curator: Robert Kluijver // Assistance: Sandra Teitge // Architecture: Paul Kuipers // Editor: Vincent W.J. van Gerven Oei // Design: Sjoerd Oudman, New World Summit Design Collective // Development and build-up: Kasper Oostergetel, Geert van Mil and Reinier Kranendonk // Translator: Moussa Ag Assarid: Ernst van den Hemel // Translator Fadile Yildirim: Meral Cicek // Camera: Jan de Bruin and Conny Beneden // Editing Jan de Bruin // Photography: Lidia Rossner. Mede mogelijk gemaakt door: Mondriaan Stichting, Amsterdam NL; Bundes Kulturstifung, Germany DE; Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Rotterdam NL.

Prof. Dr. Beatrice de Graaf
Prof. Dr. Beatrice de Graaf is lid van De Jonge Akademie. De Jonge Akademie is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Onze samenleving is stabiel; we hebben nauwelijks met terroristisch geweld te maken. Toch lijken we nu banger voor een verdachte koffer dan dertig jaar geleden, toen er daadwerkelijk sprake was van terroristische aanslagen. Waar ligt dat aan? Beatrice de Graaf doet historisch onderzoek naar de ontwikkeling van ons denken over veiligheid. Jonas Staal is met haar in contact in het kader dit project.