Terug

Hoe interdisciplinair opdrachtgeverschap in de kunst tot nieuwe vormen leidt. In een tijdgeest waarin pragmatisme, veiligheid en resultaatgerichtheid overheersen werkt Utopisch Nest volgens Paul Koek’s motto Recht op Risico, de omarming van het experiment.